Rastlinska čistilna naprava

Rastlinska čistilna naprava

Rastlinska čistilna naprava (RČN) je zelo enostaven sistem, ki s pomočjo rastlin, v največji meri s trstiko ter gramozom prečisti vse odpadne vode, ki jih ljudje proizvedemo med bivanjem v hiši.

Proces je preprost. Trstika za rast porabi dušikove in fosforjeve spojine ter tako s pomočjo gramoza, ki je na dnu premera okoli 100 mm, proti vrhu pa okoli 30mm prečisti vodo v tolikšni meri, da jo lahko spustimo v potok, zalivamo vrt, polnimo ribnik ali jo pa speljemo nazaj v hišo in jo porabimo kot sanitarno vodo (med čiščenjem se dogajajo procesi kot so: nitrifikacija, denitrifikacija, adsorbcija, absorbcija ter ionska izmenjava (vir .www.limnos.si) RČN je namenjena samo odpadnim vodam, kar pomeni, da moramo trde delce zajeti pred izpustom vode v napravo, ki se nalagajo v greznici in jih odstranimo po nekaj letih-odvisno od velikosti greznice. Zelo pomembno je, da je celoten sistem do izliva vode v potok vodotesen, kajti vedeti moramo, da če je v sistemu premalo vode, pride do prevelikega koncentrata strupenih snovi in rastline odmrejo.
Pred začetkom izdelave RČN moramo upoštevati število družinskih članov, kajti na osnovi tega podatka izračunamo prostornino in s tem količino gramoza ter rastlin, ki so potrebne za čiščenje vode. Če je izračun napačen in je RČN prevelika pride do velike koncentracije strupov in rastline lahko odmrejo, če je premajhna pa pride do prehitrega pretoka vode in sistem ne utegne opraviti funkcije zato je voda na koncu še vedno onesnažena.

Za izdelavo potrebujemo nekaj časa in nekaj iznajdljivosti. Vedeti moramo, da bo RČN prej ali slej potrebno očistiti, ker se gramoz po letih zamaže v tolikšni meri, da ne deluje več. Za izgradnjo potrebujemo jamo (primerne velikosti) katero nepredušno zatesnimo s folijo ali ilovico. Na dno nasipljemo večji gramoz premera 100 mm, zadnjih 20 cm v višino pa manjšega, premera 30 mm. Pomembno je, da cev na začetku jame speljemo na dno ter jo razpeljemo levo in desno, da voda začne svojo prečiščevalno pot na dnu in opravi vso pot navzgor do koreninskega sistema trstike in do izliva skozi zadnjo cev.
Če se odločimo za sistem z dvema bazenoma, potrebujemo les  pravilnih dimenzij za izdelavo bazenov, folijo za zatesnitev, plastične cevi premera 100 mm za povezovanje sistema, betonska ali plastična jaška (pred in med bazenoma) s katerima lahko reguliramo višino vode v bazenih in ki obenem omogočata lažji dostop za čiščenje cevi v sistemu. Pomembno je, da se vodi omogoči pretok vode iz bazena v bazen in tudi iz sistema z nižanjem nivoja vsake naslednje cevi za dva ali tri centimetre.

Potrebno je imeti domišljijo, nekaj dni časa, malo znanja in veliko volje in narava nam bo zelo hvaležna, kajti tudi vizualno RČN z zeleno trstiko, ki jo pred zimo pokosimo in pustimo na čistilni napravi, da voda ne zmrzne, spada v naravno okolje.
Pa srečno.