VIII. intenziv naravne gradnje

1_IKONA

Zadnjo soboto v septembru bomo v organizaciji društva Enovita začeli z VIII. intenzivom slamnate gradnje, ki bo potekal v Prekmurju v vasi Sebeborci. Družili se bomo tudi še dve soboti v oktobru in v tem času bomo spoznali CUT sistem gradnje s slamnatimi balami. Ta sistem je primeren za samograditelje kot za tiste, ki se želite profesionalno ukvarjati s tovrstno gradnjo. Spoznali se bomo s teorijo in prakso.
Za podrobnejše informacije pišite na info@naravnagradnja.com