Merjenje toplotih izolativnosti

pira, kokos, oblanci 040

Toplotna izolativnos

Zaradi vse večjega povpraševanja in zanimanja ljudi za gradnjo in izoliranje hiš iz naravnih materialov smo se v odločili, da  izvedemo meritve temperaturne prevodnosti raznih naravnih in tudi drugih enostavno dosegljivih materialov, ki niso deviški so pa uporabljeni drugič in zato s stališča ekologije tudi sprejemljivi. Posameznikova odločitev je katere materiale bo uporabil pri gradnji.

Pri sodobni gradnji hiš je izredno pomemben toplotni ovoj in standardi katere želimo doseči. Za dosego le teh (nizko energijska, pasivna hiša…) moramo vedeti koliko materiala moramo vstaviti v stene, pode ali streho, da jih dosežemo. Za vse klasične materiale, ki so dosegljivi na trgu so ti podatki znani ni pa podatkov za materiale, ki so dosegljivi v naravi ali pa za materiale, ki jih  po principih permakulturne gradnje uporabimo večkrat. Z našo raziskavo lahko, na osnovi meritev,  natančno izračunamo koliko izmerjenega materiala  je potrebno, da bomo dosegli željene standarde.

S pomočjo računalniskega programa, tipal in senzorjev smo izmerili toplotno prevodnost in fazni zamik PIRINIH LUPIN, LESENIH OBLANCEV, NAREZANE SLAME IN OBLAČIL. Vse te materiale smo primerjali s kameno volno. Rezultati so zelo presenetljivi in so nam v veliko pomoč pri načrtovanju in svetovanju.