Projekt Rihpovec

slama

Lokacija: Rihpovec

Pričetek gradnje: 2010

Temelji: betonska plošča

Konstrukcija: klet – zidana z betonskimi zidaki, etaža – lesena skeletna konstrukcija povezana s 15 stopinjskim konusnim elementom pero utor

Kritina: na tanke plošče cepljen kamen škrilj

Prerez sten: etaža – apneni zaključni omet, dva sloja ilovnatega ometa, bala slame, dva sloja ilovnatega ometa, zaključni ilovnati omet

Talna in medetažna plošča: klet – betonska plavajoča plošča, pritličje – betonska plošča, nadstropna medetažna plošča – lesena

Strešna izolacija: slama

Ogrevanje: zidana peč

Arhitektura in izvedba: Milan Lukič