Projekt Obnova stare prekmurske hiše

1_IKONA

Lokacija: Čikečka vas

Pričetek Obnove: 2010

Konstrukcija: cimprana hiša ometana z ilovico in apnom.

Investitorji so  v celoti obnovili stanovanjski in gospodarski del in s tem objektu vrnili nekdanji blišč. Naše podjetje je z nasveti in praktičnim prikazom sodelovalo pri obnovi notranjih in zunanjih ometov. Uporabile so se razne mešanice ilovice; za krpanje lukenj, ki so nastale pri odstranjevanju starega ometa, za grobe in fine ilovnate omete kot tudi apneno-ilovnati omet za zaključni zunanji sloj.