Projekt Frankolovo

IMG_8110

Lokacija: Frankolovo, Rakova steza

Pričetek gradnje: 2011

Temelji: pasovni betonski

Konstrukcija: lesena konstrukcija

Kritina: bitumen, ekstenzivna ozelenitev

Prerez sten: apneni zaključni omet, dva sloja ilovnatega ometa, bale slame, dva sloja ilovnatega ometa, zaključni ilovnati omet

Talna plošča: betonska

Talna izolacija: /

Strešna izolacija: /

Ogrevanje: /