10.03.2009 – Les za nosilno konstrukcijo

Slika 043
Podiranje in lupljenje RDEČEGA BORA

V mesecu Februarju smo v bližnjem gozdu podirali RDEČI BOR, les, ki je drugače zaradi ukrivljenost namenjen za celulozo, torej za kurjavo. S tem, ko ga bomo mi uporabili za gradnjo poizkušamo slediti rdeči niti našega načina gradnje, to je čim manjši EKOLOŠKI ODTIS. Temu sledi tudi ponovno izkoriščanje vaškega peskokopa ter glinokopa. Če k temu dodamo še bale iz slame iz sosednje njive……