Dejavnosti

Svetovanje

Pridobiti moramo veliko informacij in znanja, da lahko prepoznamo in izrazimo svoje želje, na podlagi katerih nam arhitekt nariše načrte. Načrtovanje hiše iz slamnatih bal se z nekaj posebnostmi nekoliko razlikuje od načrtovanja konvencionalne hiše. Da gradnja objekta poteka čim enostavneje je najpomembnejša komunikacija med investitorjem, projektantom in izvajalcem, že pri prvem koraku t.j. pri izdelavi načrtov. Takoj ko se odločite za izdelavo hiše iz slamnatih bal, stopimo v kontakt z vašim projektantom ter ga usmerimo, da uskladi vaše želje in konstrukcijsko izvedbo celotne hiše. Prav tako vam nudimo svetovanje pri odločitvi in nabavi gradbenih materialov, izdelave detajlov in notranjih sten vse do konca naših del na gradbišču.

V kolikor se odločite za samograditeljstvo vas prav tako usmerjamo skozi vse korake gradnje, vam svetujemo pri nabavi gradbenih materialov, vodenju gradbenih del v času delavnic, pokažemo tehniko izdelave sten in vgrajevanja izolacije iz slamnatih bal, vse do konca celotnega postopka gradnje s slamnatimi balami in izdelovanja ometov.

Izdelava naravnega interierja

Notranjost hiše je prvi sloj za našo kožo, ki nas celostno obdaja in neposredno vpliva na naše počutje, naše zdravje in  zadovoljstvo. Z deviškimi materiali vam oblikujemo unikatne stene, ki bodo hiši ali sobi dale poseben pridih. Pri tem ni pomembno iz kakšnega materiala je hiša zgrajena. Žive deviške materiale (les, ilovica, slama) na različne načine oblikujemo in vključimo  v stene zgrajene iz opeke, lesa ali drugih gradbenih materialov. Vključevanje unikatno oblikovanih organskih oblik vam obogati klasično grajene prostore omejene z ravnimi stenami, vključi del narave v dnevni prostor ali otrokom pričara pravljično sobo.  Prvi korak predstavlja izmenjavo idej in mnenj, nato sledi izris v računalniškem programu in ko so dorečeni vsi detajli, stene izvedemo.

Več na: >>>Naravni interier

Delavnice na terenu

Za vse tiste, ki že imate izdelan projektni načrt in si želite gradnjo hiše iz naravnih materialov voditi sami, vam nudimo izobraževanje na terenu. Usposobljen inštruktor Naravne Gradnje pride k vam na gradbišče, vam predstavi izdelavo sten in plošče iz deviških materialov ter izdelavo ilovnatih in apnenih ometov. Na ta način spoznate pripravo materialov in tehniko gradnje ter se tako usposobite za nadaljevanje samostojnega vodenja gradbenih del.

Izobraževanja

1) Delavnice

Nudimo večdnevno izobraževanje v sklopu delavnic, ki jih organiziramo med delom na terenu in je eden od načinov s katerim hitro in preprosto pridete do celovitega znanja o gradnji z deviškimi materiali.

Več na: >>>Delavnice

2) Seminarji

Čez leto organiziramo več enodnevnih ali večdnevnih seminarjev  v katerih menjši skupini udležencev teoretično in praktično predstavimo  vse pomembnejše faze gradnje žive hiše s slamnatimi balami. Seminarji se odvijajo ob vikendih enkrat ali večkrat mesečno.

Več na: >>>Seminarji

3) Predavanja

Nudimo tudi predavanja širom po Sloveniji, kjer predstavimo Naravno Gradnjo in naše delovanje. Predavanja so namenjena večji skupini poslušalcev (dijaki, študenti, razne zaključene skupine…). Poslušalcem preko slikovnega gradiva, strokovnih informacij in diskusije predstavimo potek celotnega postopka gradnje Žive hiše, načrtovanja, priprave materiala in ekologije.

Več na: >>>Predavanja

Dnevi odprtih vrat

Za vse radovedneže vsako leto organziramo tudi dneve odprtih vrat, ko je možen ogled vsaj ene ali več hišk, ki so nastale z našim sodelovanjem.

Več na:>>>Dnevi odprtih vrat